Licencja zarządcy daje możliwość wykonywania zawodu

      Możliwość komentowania Licencja zarządcy daje możliwość wykonywania zawodu została wyłączona

Aby móc pełnić zadanie jakim jest zarządzanie wynajmem Warszawa należy posiadać licencję zarządcy. Aby ją zdobyć należy spełnić określone przez ustawę o gospodarce nieruchomościami warunki, które pozwolą danej osobie wykonywać swoją pracę na jak najwyższym poziomie. Warunki te nieco się zmieniły od momentu wejścia w życie powyższej ustawy, więc i o tych zmianach dziś opowiemy. Zawód zarządcy nieruchomości to świetne wyjście dla osób, które posiadają do niego predyspozycje oraz kompetencje związane z zarządzaniem.
Kto może zostać zarządcą
Ustawa z 1997 roku dokładnie zaznacza, że licencję zarządcy może otrzymać osoba fizyczna, która nie była karana i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Kolejnym wymogiem, który upoważnia do starania się o licencję jest posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku związanym z gospodarką oraz zarządzaniem nieruchomością. Osoby, które ukończyły inny kierunek studiów również mogą starać się o uzyskanie takiej licencji, jednak muszą ukończyć studia podyplomowe związane z tematyką gospodarki oraz zarządzania. Dopiero wtedy można rozpocząć starania o uzyskanie licencji. Zarządzanie wynajmem Warszawa to zadanie, które wymaga odpowiedniej praktyki oraz doświadczenia, dlatego też kolejnym wymogiem, który musi być spełniony aby otrzymać licencję jest odbycie praktyk zawodowych, z których otrzymana ocena może być przepustką do zdobycia licencji.
Zmiany w warunkach otrzymywania licencji
Do roku 2013 wymogiem, który upoważniał do otrzymania licencji zarządcy było zdanie państwowego egzaminu, który sprawdzał wiedzę oraz kompetencje osoby, ubiegającej się o stanowisko zarządcy. To wymaganie zostało zniesione na rzecz obowiązkowych praktyk, gdyż wiadomości na temat tego jak zarządzanie wynajmem warszawa powinno wyglądać można bardzo łatwo nauczyć się na pamięć, jednak nieco trudniej wykorzystywać tę wiedzę w praktyce. Dlatego też dopiero od 2013 roku należy odbywać obowiązkowe praktyki, które sprawdzają czy dany kandydat na zarządcę jest odpowiedni oraz czy w dobrym stopniu wywiąże się ze wszystkich swoich obowiązków.